Endodoncie-

ošetření kanálků

Endodoncie je specializovaný stomatologický obor, který se zabývá léčbou kořenových kanálků zubů.

Podstatou endodoncie je záchrana zaníceného nebo mrtvého zubu, aby nemuselo dojít k jeho extrakci. Je proto nutné odstranit infikovanou tkáň z kořenových kanálků, jejich stěny opracovat, vydezinfikovat a vzniklý prostor zaplnit inertní homogenní hermetickou výplní, která zabrání návratu infekce do zubu a jejímu šíření do okolních tkání. Bakterie tak znovu neproniknou z dutiny ústní do poškozené kosti, která se pak může vyhojit. Celá endodoncie je prováděna bezbolestně v lokální anestezii.